องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1674127680
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศร่าง TOR- ร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรม.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.358
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง