องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Destination วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1674636180
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    CRYPTBOT Hi-Secure e-Office.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.830
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง