องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมถอดบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1674614880
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    CRYPTBOT Hi-Secure e-Office.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.383
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง