องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร

1625036340
ขนาดตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร

  • ไฟล์แนบ :
    interviwew-director.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.105
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง