องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนนาเกลือ ตามแนวทางวิถีปกติใหม่ (New Normal)

1625638200
ขนาดตัวอักษร

อพท.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนนาเกลือ ตามแนวทางวิถีปกติใหม่ (New Normal)