องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ

1625638200
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ3 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก