องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

1618999440
ขนาดตัวอักษร

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

พื้นที่ศึกษา:เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

วัตถุประสงค์:เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ของ อพท.3 เพื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเชื่อมโยงกับพื้นที่พิเศษที่มีอยู่

  • ไฟล์แนบ :
    Tourism_Cluster_Active_Beach.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    9.633
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    6 ครั้ง