องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC for Destination) Version 2.0

1684723860
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (GSTC for Destination) Version 2.0 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานกว่าเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน ผู้ประกอบการภาคเอกชน เจ้าหน้าที่อพท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบ้านอำเภอไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 100 แห่งของโลกต่อไป