องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผ่นแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

1618999680
ขนาดตัวอักษร

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผ่นแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/0B-_J4YrnUr-QYmhpR3BkRWFvbVk