องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

จักสานแห่งความสุข สายใยแห่งความรัก

1696068240
ขนาดตัวอักษร

          บ้านต้าม หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมืองน่านที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรม แม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยทุ่นแรง แต่วิถีความเชื่อ ในการเคารพธรรมชาติของชาวบ้านต้ามยังไม่เสื่อมคลาย หนึ่งในภูมิปัญญา ที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน คือการจักสาน ด้วยลักษณะภูมิประเทศอยู่ใกล้กับป่าไผ่ จึงนำไม้ไผ่เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตร และผูกพันกับชีวิตของชาวบ้านต้ามอย่างกลมกลืน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ภูมิปัญญาด้านการจักสานจะยังคงอยู่ การรวมกลุ่มของผู้สูงวัยบ้านใกล้เรือนเคียงก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาสืบสานวิถีชีวิต ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงไว้ จากรุ่นสู่รุ่น

          หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือนหมู่บ้านเล็ก ๆ แสนอบอุ่นแห่งนี้ จะได้เรียนรู้และลงมือทำการจักสาน ผ่านเรื่องเล่าความเป็นมา ใครจะรู้ว่าคุณเองก็มีทักษะการจักสาน ลองจับตอกยกขึ้นลง สาน ขัด เพียงไม่กี่อึดใจ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเอง เช่น จักสานม้า กระต่าย เป็นต้น ลองเปิดใจมาเรียนรู้ สัมผัสวิถีชาวบ้าน อย่างเรียบง่าย และค้นพบศักยภาพของตนเอง ที่บ้านต้ามในกิจกรรมจักสานแห่งความสุข แล้วจะพบว่า ความสุขแบบเรียบง่าย หาได้ไม่ยาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-234-4770 (คุณศรีพรรณ์) และ ติดตาม กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ booklet https://www.dasta.or.th/th/article/2561