องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ที่นี่...ไม้รูด

1701073080
ขนาดตัวอักษร

ชุมชนไม้รูด ชุมชนชาวประมงเกือบปลายสุดแห่งทะเลตราดที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งยังสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และอุดมไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมส่งต่อมาเนิ่นนาน เช่น การนำเถากระฉอดมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาทำเป็นแหล่งอนุบาลปลาทะเล การเพาะเลี้ยงลูกปลาเก๋า และการทำธนาคารปูม้า รวมถึงกิจกรรมที่แปลกใหม่น่าเรียนรู้ คือ การออกเรือตกหมึก การช้อนเคยทำกะปิ รวมถึงการหัดทำและชิมอาหารพื้นถิ่นที่มีพระเอกอย่างกั้งตัวโต ๆ มาทำให้เราตาโต เพราะกั้งตัวใหญ่หาทานได้ยากในปัจจุบัน แต่ที่ชุมชนไม้รูดหาทานได้ง่ายแถมยังสดอีกต่างหาก มาปรุงเมนูอะไรก็อร่อยทั้งนั้น นอกจากกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสร้างประสบการณ์แล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกผ่อนคลาย เอนหลังมองทิวเขาและทะเล ได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา