องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

THE PEOPLE X อพท. บ้านดงเย็น

1625202840
ขนาดตัวอักษร

 “ไข่ไก่ที่นี่ รสชาติต้องบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นเลย ไก่ที่นี่ทานผัก ปลายรำ หยวกกล้วยแล้วก็มีข้าวโพด แล้วเวลาไก่ไข่ออกมาเนี่ยรสชาติจะแตกต่างเลยหอม เหลือง อร่อยแล้วก็พอเย็น ๆ ก็เปิดเพลงให้ฟัง ไก่ที่มีอารมณ์ดีจ้ะ”
     ไข่เจียวหอมกรุ่นที่เจียวบนเตาถ่าน ผักไร้สารพิษที่เก็บได้ในแปลงและริมรั้ว เห็ดที่เก็บสด ๆ ทุกวันจากโรงเพาะ ไปจนถึงเต้าหู้สด ๆ ที่ทำขึ้นในชุมชน
     องค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น ที่อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและฝากท้องไม่ขาดสาย
     นี่คือเรื่องราวของแม่แวว สว่างแจ้ง และชาวบ้านดงเย็น ที่ใช้ศักยภาพชุมชนที่มี เปลี่ยนหมู่บ้านธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้ามารับฟังความต้องการของชาวบ้านแล้วสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและเกิด “สุขแท้จริง” ขึ้นมา
     มาเที่ยวหมู่บ้านดงเย็นแล้วจะรู้ว่า ไข่เจียวที่ผ่านการผลิตแบบปลอดสารพิษนั้นอร่อยยืนหนึ่งได้อย่างไร?