องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย จัดแถลงข่าวและส่งมอบตราสัญลักษณ์ “เมืองเก่า สุโขทัย” รางวัลแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2567

1711097160
ขนาดตัวอักษร

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.(2) เป็นผู้แทนจัดกิจกรรมแถลงข่าวและส่งมอบตราสัญลักษณ์ เมืองเก่าสุโขทัยได้รับรางวัลแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก พร้อมด้วย พันเอก นาวิน  ปรีชาพณิชยกุล ผจก.อพท.สุโขทัย โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และนายรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมแถลงข่าวส่งมอบตราสัญญาลักษณ์ เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์สู่ภาคการตลาดมูลค่าสูงและส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองเก่าสุโขทัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย