องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.อู่ทอง ร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Gastronomy ครั้งที่ ๑ (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference ๒๐๒๔ Phuket Thailand)

1715436720
ขนาดตัวอักษร

  วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง พร้อมด้วย นายเมธี แย้มเกษร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่ อพท.อู่ทอง ร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Gastronomy ครั้งที่ ๑ (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference ๒๐๒๔ Phuket Thailand)
     โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทรงกรด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Gastronomy ครั้งที่ ๑ (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference ๒๐๒๔  Phuket Thailand)  ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต