องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมจัดงานสุดสร้างสรรค์ “ตลาดนัดรีไซเคิล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

1718262240
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.อู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.อพท.คุ้งบางกะเจ้า มอบหมายให้นายมนัสวิน บุญทวี ผอ.ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผจก.อพท.คุ้งบางกะเจ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 กิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 1”และเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน พร้อมกับเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ โดยภายในงานได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการบริหารจัดขยะจากผู้ที่มีประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีกิจกรรม Workshop จากวัสดุเหลือใช้ที่หลากหลาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนซื้อขายวัสดุเหลือใช้ การนำขยะรีไซเคิลมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม