องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.อู่ทอง ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1718462940
ขนาดตัวอักษร

         วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง พร้อมด้วย นายเมธี แย้มเกษร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ อพท.อู่ทอง ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

          โดยมี นางสาวยุพยงค์ บุญหาว ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky Walk) และลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี