องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ อพท.น่าน และ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ จำกัด จัดนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ Nan Design สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านสู่ตลาดสากล โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1719544440
ขนาดตัวอักษร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ Nan Design สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านสู่ตลาดสากล โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลงานความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) ศิลปิน/นักออกแบบและนักศึกษาจากบริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ จำกัด สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ Nan Design สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่นน่านสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมนี้ นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ้าง เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านสู่ตลาดสากล"

โดยนิทรรศการแสดงผลงานของ 2 ศิลปิน

ผลงาน "พุทธบูชา" โดยศิลปิน คุณภาวี บุญศรี เจ้าของบ้านศิลปะฮิมน่าน งานปั้นปูนร่วมสมัยที่เข้าถึงคนได้ทุกช่วงวัย จากศิลปินสมัยใหม่ ผู้มีใจรักในงานพุทธศิลปกรรมท้องถิ่นน่าน สู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงาม ปราณีต เน้นสีโทนธรรมชาติ และลวดลายดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน

ผลงาน "สาร" โดย ดีไซน์เนอร์ คุณจักกริช กุลณาวงศ์ เจ้าของแบรนด์ KULNA เครื่องประดับที่ผสมผสาานความเป็นน่านและงานออกแบบ เทคนิคการสาน โดยใช้เส้นด้ายใยกันชา และใยกันชงจากพี่น้องมลาบริ