องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

1719221100
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผจก.อพท. หมู่เกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง มอบหมายให้ น.ส.มัทนา เครือจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด