องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุม การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเกาะช้างเทรล ๒๐๒๔

1720079820
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง และ ดร.ณภัทร ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเกาะช้างเทรล ๒๐๒๔ (KOH CHANG TRAIL ๒๐๒๔) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยมี นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นประธานที่ประชุม

          กิจกรรมเกาะช้างเทรล ๒๐๒๔ เป็นกิจกรรมที่สอดรับกรอบแนวคิด “ปลุกช้างหลับ” Wake up the Elephant 2566-2571 ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ในการส่งเสริม การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเส้นทางการวิ่ง ๔ ระยะทาง (๘ ๑๕ ๓๐ และ ๕๕ ก.ม. ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของเกาะช้าง และได้รับการรับรองจากสมาพันธ์นักวิ่งเทรลนานาชาติ (ITRA - International Trail Running Association)