องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย เข้าร่วมให้ข้อมูลมิติการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน GSTC การรับการตรวจประเมินฯ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567

1720023420
ขนาดตัวอักษร

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.สุโขทัย และเจ้าหน้าที่ อพท.สุโขทัย เข้าร่วมให้ข้อมูลมิติการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน GSTC การรับการตรวจประเมินฯ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางผ่องพรรณ อุปละกูล ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับการตรวจประเมินฯ“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะอนุกรรมการฯ รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ในการนี้ อพท.สุโขทัย นำเสนอผลงานที่ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน โรงเเรมในการได้รับรองมาตราฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย