องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เป็นผู้แทนนำชุมชนเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1720066320
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มอบหมายให้ นางสาวสรญา เสนามนตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ และนางสาวชญาธร โสดวิลัย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นผู้แทนนำชุมชนเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2567 ของกรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปี พ.ศ.2567 อพท.เลย มีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากหมัน อำเภอด่านซ้าย ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนพองหนีบ อำเภอภูกระดึง ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งภายในงานมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วย รวม. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดในงาน พร้อมกับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 26 ด้าน ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับรองมาตรฐานฯ นอกจากนี้ในงานได้มีเวทีเสวนา หัวข้อ “Crowned Excellence : A Majestic Journey Through Accredited Tourism” ซึ่งเครือข่ายชุมชนได้เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาดังกล่าวเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวทั้งสองประเภทให้มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้และเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวของของชุมชนสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากลต่อไป