องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1720443420
ขนาดตัวอักษร

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ และ นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี เจ้าหน้าที่ อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 รูปแบบการนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ สถานที่รับการตรวจประเมินรางวัลฯ รวมถึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินฯ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีกำหนดรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย