องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร "รวมพลังน่อง ท่องอุทยาน" จังหวัดกำแพงเพชร

1720443540
ขนาดตัวอักษร

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวปริญญา ชฏิลาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อพท.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร "รวมพลังน่อง ท่องอุทยาน" จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สมาคมจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร