องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับ ททท. และMONOWHEEL จัดทริป  ‘ชวนคนรักษ์ เที่ยวแบบสโลว์ โนคาร์บอน’ @ คุ้งบางกะเจ้า

1720679220
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายมนัสวิน บุญทวี ผอ.ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่   รอง ผจก.อพท.คุ้งบางกะเจ้าและ นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา จัดทริปนำเสนอเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน ในกิจกรรม ‘ชวนคนรักษ์ เที่ยวแบบสโลว์ โนคาร์บอน’ @บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางด้วยสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า โดยร่วมกับสมาชิกของโมโนวีล พร้อมสื่อมวลชน ท่องเที่ยวบนเส้นทางที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ สีเขียว สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเรียนรู้วิถีชุมชนคนคุ้งบางกะเจ้า ที่เป็นส่วนก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น