องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นาวาเอก อธิคุณ คงมี (ผู้อำนวยการ อพท) และคณะเดินทางมอบนโยบาย อพท.5 และเยี่ยมชม Sky walk

1625761140
ขนาดตัวอักษร

25 กุมภาพันธ์ 2564 นาวาเอก อธิคุณ คงมี (ผู้อำนวยการ อพท) พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ (รองผู้อำนวยการ) ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ (รองผู้อำนวยการ) และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ อพท.5 จังหวัดเลยจากนั้นเดินทางเข้าพบ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน มอบนโยบายสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 โดยมีนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 5 และเจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ 5 ให้การต้อนรับ