องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รู้กันมั้ย กะโน็บติงตอง คืออะไร ชวนไปค้นหากันค่ะ

1626787320
ขนาดตัวอักษร

กะโน็บติงตอง เป็นการละเล่นพื้นบ้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น จนได้เชิญมาเข้าร่วมงานช้างสุรินทร์ประจำปี ทีนี่บ้านโพธิ์กอง นอกจากมีการละเล่นเต้นแบบตั๊กแตนแล้วยังมีผ้าไหม และภาษาถิ่นเขมรให้เรามาทดสอบพูดคุยกัน