องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.7 ร่วมกับ บริษัท มาตรศรี กรุ๊ป สนับสนุนถุงยังชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้กลุ่มศิลปินคนดนตรีสุพรรณบุรี

1628505060
ขนาดตัวอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

          อพท.7 ร่วมกับ บริษัท มาตรศรี กรุ๊ป สนับสนุนถุงยังชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้กลุ่มศิลปินคนดนตรีสุพรรณบุรี ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (เมืองโบราณอู่ทอง) ร่วมกับ บริษัท มาตรศรี กรุ๊ป สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 150 ถุง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มศิลปินคนดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขวัญกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่ 10 อำเภอของ จังหวัดสุพรรณบุรี
          ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 และ นางพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง รับทราบว่าปัญหาวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งหนึ่งในจำนวนดังกล่าว คือ กลุ่มศิลปินคนดนตรี จึงร่วมให้ความช่วยเหลือพี่น้องศิลปินคนดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 ลงพื้นที่สนับสนุนถุงยังชีพในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด