องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.7 และภาคีเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมส่งใบสมัครเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีระดับโลก

1619590980
ขนาดตัวอักษร

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี ผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้ก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก 

จังหวัดสุพรรณบุรีได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2564  เป็นที่เรียบร้อย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี และ นายบุญชูจันทร์ สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ได้ลงนามในหนังสือนำส่งเลขาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thai National Commission For UNESCO)  ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ อพท. และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนำส่งใบสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ตามแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนต่อไป