องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อิสานในแดนเหนือ "บ้านท่าขันทอง"

1629216300
ขนาดตัวอักษร

“ชุมชนท่าขันทอง” จ.เชียงราย ชุนชนอีสานในแดนเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมชาวโขงที่บรรจบกับชาวล้านนา เมื่อมาเยือนจะพบกับความสนุกสนานแบบชาวอีสาน และความงดงามแบบชาวเหนือที่ผสานกันอย่างลงตัว

นอกจากเสน่ห์ของวัฒนนธรรม 2 ภาคแล้ว มิตรไมตรีของคนในชุมชนนั้นก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ทำให้ชุมชนท่าขันทองนั้นน่ามาเยือน เช่น โฮมสเตย์บ้านดินไทยที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และยังได้มาตรฐานระดับอาเซียนเลยทีเดียว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ ชุมชนนำมาต่อยอดจากต้นทุนเดิมที่มี พัฒนาต่อกลายเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำร่วมกับ อพท. ช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาจนเกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้