องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1640161380
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.399
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง