องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1633057740
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • ไฟล์แนบ :
    O40_กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมขององค์การให้.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    7.055
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    7 ครั้ง