อพท.เชียงราย

สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย หรือ อพท.เชียงราย