สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง