องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนดอยผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1718245980
สัมผัสวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดเชียงราย 1716213720
เส้นทางท่องเที่ยว geopark ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน 1702565340
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 1701353880
กิจกรรมทำขนมหวานบ้านน้อย (ข้าวตู) ชุมชนบ้านน้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1666856760
กิจกรรมทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี อ.กุยบุรี 1666855380
กิจกรรมพิมพ์ผ้าลายทอง กลุ่มลูกหว้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1666854960
กิจกรรมทำขนมตาล ชุมชนถ้ำรงค์ (ไร้สะท้อน) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1666776000
ตอกกระดาษเมืองเพชร (ลายหนังใหญ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1666772160
กิจกรรมปูนปั้นลายประจำยาม กลุ่มศิลปะปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี 1666770480