องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

กิจกรรมทำขนมหวานบ้านน้อย (ข้าวตู) ชุมชนบ้านน้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1666856760
กิจกรรมทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี อ.กุยบุรี 1666855380
กิจกรรมพิมพ์ผ้าลายทอง กลุ่มลูกหว้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1666854960
กิจกรรมทำขนมตาล ชุมชนถ้ำรงค์ (ไร้สะท้อน) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1666776000
ตอกกระดาษเมืองเพชร (ลายหนังใหญ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1666772160
กิจกรรมปูนปั้นลายประจำยาม กลุ่มศิลปะปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี 1666770480
กิจกรรมทำซี่โครงหมูอบสับปะรด ชุมชนตำบลอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1666689480
กิจกรรมทำยำหัวโหนด ชุมชนบ้านไร่กร่าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1666672980
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ 1634728080
ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 1634727720