องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ ของ อพท.

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 1615347076

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 1615348009

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยาและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 1615351109

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม(สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก) 1615362990

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 1615366388

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เมืองเก่าน่านและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน 1615779053

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เมืองโบราณอู่ทอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 1616056737

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 1616057105

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล)และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ 1616057362

E-library ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1659928172