สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
(สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก)