องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.เลย ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย (CBT Thailand) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มพื้นที่เมืองเลย เชียงคาน ท่าลี่ ณ ชุมชนห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1717985100
อพท.เลย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 1717984920
อพท.เลย เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย THAILAND TRAVEL MART PLUS (TTM+) 2024  ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา 1717663380
อพท.เลย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  (ตลาดมูลค่าสูง) ร่วมกับชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1717559100
อพท.เลย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 1717467360
อพท.เลย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 1717382580
อพท.เลย ดำเนินการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลภูเรือจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษตามมาตรฐาน  CBT  Thailand ณ ชุมชนบ้านโคกหางวัง อ.ภูเรือ จ.เลย 1717305060
อพท.เลย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดมูลค่าสูง) ร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านเชียงคาน ณ แพวิสาหกิจท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1717304880
อพท.เลย เข้าร่วมรับชมกิจกรรมงาน Fashion Show และกิจกรรม  ผาสาดลอยเคราะห์ร่วมกับกองประกวด Miss Universe  Loei 2024  ณ ถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1717140180