องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

กิจกรรมยกระดับชุมชนท่องท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษตามมาตรฐาน CBT Thailand ของชุมชนบ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย 1701070980
อพท.เลย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 12” อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1700909760
อพท.เลย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงคานสู่มาตรฐานสากล Green Destinations 1700466660
อพท.เลย เข้าร่วมงานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ประจำปี 2566 1699589760
อพท.5 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านบทเพลง”เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง”อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1698657180
อพท.5 เข้าร่วมพิธีถวายต้นผึ้งและงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟโบราณ ณ ลำน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1698645840
อพท.5 เข้าร่วมกิจกรรมงานเชียงคานฮาโลวีน 2023 ณ​ บริเวณถนนคนเดิน​ อำเภอเชียงคาน​ จังหวัดเลย 1698558360
อพท.5 เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 1698544800
อพท.5 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเลย 1698031380