องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.๔ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ชมรมฯท่าชัยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1669624680
อพท.๔ ร่วมผลักดันสนับสนุนการจัดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ" ประจำปี ๒๕๖๕ 1669624440
อพท.๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 1668396900
อพท.๔ ชูข้อมูล เพื่อผลักดันเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยให้แก่คณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 1669169940
อพท.๔ เข้าร่วมอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค ประดิษฐาน ณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม หลังสูญหายมากว่า ๖๐ ปี 1669021440
อพท.๔ ร่วมประชุม ก.บ.จ. จังหวัดสุโขทัย หนุม ๓ โครงการ 1668674760
อพท.๔ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 1668492780
อพท.4 จัดโซน “Community and Creative Tourism for BCG of Sukhothai” ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565 1667449620
อพท.๔ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย 1667235300