องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวสมัครงาน

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625730420
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ อพท. 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร 1625036280
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1625036280
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625036280
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1625036100
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ (ระดับอาวุโส) 1625036100