องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1703668320
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1701708840
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1698748920
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ จำ นวน 1 อัตรา 1697536320
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1695382680
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625730420
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ อพท. 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 1625036340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร 1625036340