องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ อพท.

1625036340
ขนาดตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ อพท.

  • ไฟล์แนบ :
    interview-dg-dasta.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.455
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    18 ครั้ง