องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

รายการ Hello Apec ตอน : การเชื่อมโยง APEC ด้วยมรดกโลก ผ่านการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน จ.สุโขทัย 1668415320
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ อพท. นาวาอากาศเอก อธิคุณคงมี การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1666766220
แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท. 1649149380
ชุมชนชากแง้ว : คืนลมหายใจ สู่ชีวิตใหม่ตลาดชากแง้ว 1629216480
อ่าวน้อย : จากสาวออฟฟิต สู่ชีวิตชาวไร่ 1629216360
อิสานในแดนเหนือ "บ้านท่าขันทอง" 1629216300
ชุมชนทุ่งประดู่ : จบเมืองนอก มาอยู่นอกเมือง 1629216120
THE PEOPLE X อพท. ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย 1625727780
THE PEOPLE X อพท. บ้านดงเย็น 1625202840
ศาสตร์พระราชากับเส้นทางท่องเที่ยว "ตามรอยเสด็จ คลองดำเนินสะดวก" 1625202600