องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท. ประจำปี 2567 1717067520
พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากวิถี โหนด นา เล 1709714940
สงขลา เมืองสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมไว้ในจานเดียว 1709714640
ภารกิจ อพท. ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 1709711880
รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน: การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม 1705936500
พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1696080240
ชวนเที่ยว ชุมชนเนินพลับหวาน พัทยา 1696075500
ชวนเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองชากแง้ว 1696078560
อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” 1682656980
อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 1682413440