องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1696080240
ชวนเที่ยว ชุมชนเนินพลับหวาน พัทยา 1696075500
ชวนเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองชากแง้ว 1696078560
อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” 1682656980
อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 1682413440
"เกาะหมาก" รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก 1678156200
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เวอร์ชั่นที่ 2 1673424000
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เวอร์ชั่นที่ 1 1673423460
รายการ Hello Apec ตอน : การเชื่อมโยง APEC ด้วยมรดกโลก ผ่านการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน จ.สุโขทัย 1668415320
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ อพท. นาวาอากาศเอก อธิคุณคงมี การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1666766220