องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากวิถี โหนด นา เล 1709714940
สงขลา เมืองสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมไว้ในจานเดียว 1709714640
ภารกิจ อพท. ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 1709711880
รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน: การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม 1705936500
พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1696080240
ชวนเที่ยว ชุมชนเนินพลับหวาน พัทยา 1696075500
ชวนเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองชากแง้ว 1696078560
อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” 1682656980
อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 1682413440
"เกาะหมาก" รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก 1678156200