องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

อพท. คิกออฟ เปิดตัวพื้นที่พิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1663813680
อพท. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2565 1663577160
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 1663301460
อพท. พร้อมเสิร์ฟ 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานสากล สู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 1663317600
อพท. รับรางวัล คนดี คนเก่ง คนกล้า 1663297380
อพท. ร่วม จว.เลย ปัดฝุ่นศึกษา“กระเช้าฯขึ้นภูกระดึง” 1660807620
รมว. พิพัฒน์ ใช้เวทีประชุมสมาชิกพาต้า โชว์ศักยภาพจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และจัดประชุมสัมมนา 1659691620
ครั้งแรก !! เปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT Thailand by DASTA 1659947820
อพท. คว้าที่ 1 องค์การมหาชน “โปร่งใส” 1659604440