องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

อพท. ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 1701103260
ผู้อำนวยการ อพท. เปิดกิจกรรม "ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 4" 1700844960
อพท. ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 1700568060
อพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ บรรเลงโดยวง "South East Bangkok Big Band ในงาน "โครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 4 1700545980
อพท. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1700408280
เชียงรายเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Creative City Chiang Rai) 1700136540
อพท. ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ที่ได้รับการจัดอันดับรองชนะเลิศในการส่งประกวดรางวัล Skål International Sustainable Tourism Awards 2023 1699965720
อพท. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1699445400
อพท.รับรางวัล ITA ประจำปี 2566 จากรองนายกรัฐมนตรี 1699015320