องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

รมว. พิพัฒน์ ใช้เวทีประชุมสมาชิกพาต้า โชว์ศักยภาพจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และจัดประชุมสัมมนา 1659691620
ครั้งแรก !! เปิดตัว แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CT Thailand by DASTA 1659947820
อพท. คว้าที่ 1 องค์การมหาชน “โปร่งใส” 1659604440
ดาวน์โหลดข้อมูลดิจิทัล​ด้าน​การ​เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ในรูปแบบ​ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์​ (E-book) 1659600660
อพท. ผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม 1659335220
อพท. ประเดิมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน “ประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว” นำร่องพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 1658463780
อพท. อีสานใต้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดคาร์บอน 1658115900
ท.ท.ช. ไฟเขียวประกาศ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1655720160
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN CRAFTS AND FOLK ART FORUM 2022) 1656561540