องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

พบกับบูธ อพท. ได้ในงาน มหกรรมเที่ยวข้ามภาค 1-4 มิ.ย. 2566 ณ Exhibition hall 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1685590680
อพท. จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี กับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย 1684848840
อพท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 1684400340
อพท. พร้อมขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 1683793440
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1682502060
อพท. ร่วมบรรยายในการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) “Tourism For Good : เที่ยวดีที่ยั่งยืน” Resilience, Sustainability, Inclusive Growth 1682478360
“อพท.” ปรับยุทธศาสตร์ นำองค์กรก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ดัน Big Rock ยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ มุ่งเป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 1680852300
อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” จากรองประธานวุฒิสภา 1680598380
อพท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อบรม และเพิ่ม ผลิตภาพแห่งชาติ ประเทศฟิจิ (The National Training and Productivity Center : NPO 1680236400