องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ท.ท.ช. ไฟเขียว ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า 1675068120
อพท. ส่งมอบโล่รางวัล PATA ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1674792240
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 1673426340
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 1673252820
อพท. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 1671610740
รับมอบชุดตรวจ เอทีเค 1671436080
ร่วม "มหกรรมเที่ยวเมืองไทย" 1671193680
อพท. เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 1671181680
อพท. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในบริบทไทย” 1670573760