สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6

เมืองเก่าน่านและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์