องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244860
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) (อู่ทอง+ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)

ที่อยู่ : เลขที่ 789 อาคารโตโลโปตี้ ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 0 3552 8573
โทรสาร : 0 3552 8573 ต่อ 18