องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Social Media

1628838900
ขนาดตัวอักษร

Facebook
1.    DASTA Thailand (https://www.facebook.com/DASTATHAILAND)
2.    DASTA CBT Thailand (https://www.facebook.com/CBT.DASTA
3.    DASTA Travel (https://www.facebook.com/LineDastaTravel)
4.    DASTA Academy (https://www.facebook.com/saijaipaitiew)
5.    DASTA 6 Nan Old City (https://www.facebook.com/dastananthailand

Instagram 
1.    DASTA Thai (https://www.instagram.com/dastathai/

Youtube
1.    DASTA Thailand (https://www.youtube.com/user/DASTAchannel)
2.    DASTA CBT (https://www.youtube.com/channel/UCkvEL5NoZ8vCaqCmm4yAuQg