องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan Old City) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1669778220
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (ประกาศเพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ) 1668240780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด อพท.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1663852320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อพท.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1663852380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อพท.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1663852380
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) 1663232700
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ 1659623880
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan OldCity)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 1638952800