องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.อู่ทอง รับมอบเกียรติบัตรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) 1701240360
อพท.อู่ทอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ 1701240360
อพท.อู่ทอง ร่วมส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ 1701154980
อพท.อู่ทอง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านดนตรีไทย เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ 1700635080
อพท.อู่ทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 1699616700
อพท.อู่ทอง ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานแถลงข่าวความสําเร็จของจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่ได้รับการประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) ขององค์การยูเนสโก ประจําปี ๒๕๖๖ 1701240300
อพท.๗ ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั่งรถไฟขบวนพิเศษ KIHA 183 เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ในเส้นทาง “เที่ยวเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง นั่งรถราง ฟังเรื่องเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ” 1698646320
อพท.๗ ร่วมงานแถลงข่าวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 1697515920
อพท.๗ ร่วมหารือการจัดงานสานสัมพันธ์ YEC ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๗ 1696910640