องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

สังคโลก อัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัย ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 1625732040
"เมืองเก่า จ.สุโขทัย" และ "นาเกลือ จ.ชลบุรี" สู่สุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก 1625820480
"สุโขทัย" ไม่ใช่แค่ "เมืองมรดกโลก" 1625658720
ชวนเที่ยวเชื่อมโยง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 1625806080
ถักทอภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน “ผ้าทอสุโขทัย” งานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ 1625727540
ท่องเที่ยวชุมชนนาเชิงคีรี จ.สุโขทัย กับกิจกรรมสนุกสนานแบบวิถีคนเชิงเขา 1625728620
ดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ สิ่งบอกเล่าวิถีชุมชนไทครั่งหนองอ้อ จ.สุโขทัย 1625729400
เมืองเดียวครบรส กับเส้นทางท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่น ของกินนครชุม จ.กำแพงเพชร 1625731380
10 เมนูอาหารพื้นเมืองสุโขทัย-กำแพงเพชร ต้นตำรับความอร่อยหลากรสชาติ 1625717400