องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 1674704520
FAM Trip การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกหางวัง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1673581740
ทุ่งสีชมพู ดอกนางพญาเสือโคร่งภูลมโล 1673327880
18 ธันวาคม 2565 หนองหินซุปเปอร์มินิมาราธอน 1671378600
17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน 1671378060
1671180540
8 ธันวาคม 2565 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ 1670555580
28 พฤศจิกายน 2565 ชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวภูป่าเปาะ 1669692300
25 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดลานคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 11 1669388400