องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

18 ธันวาคม 2565 หนองหินซุปเปอร์มินิมาราธอน

1671378600
ขนาดตัวอักษร

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 โดยนายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 รับมอบภารกิจแทน นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว “ หนองหินซุปเปอร์มินิมาราธอน “ 
ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องและการกีฬาของจังหวัดเลยและประเทศไทย อันจะนำไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ตามแผนปฏิบัติการ 180 วัน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยว