องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1671180540
ขนาดตัวอักษร

    วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 มีนายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 รับมอบภารกิจแทน นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เข้าร่วมงานเปิดงานเทศกาล "อาหารพื้นบ้าน
ดอกฝ้ายบาน@ขุนเลย ครั้งที่ 3" ณ ตลาดปันรักษ์ขุนเลย บ้านศรีเจริญ ตำบลวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนางกัญญา โปร่งมณี ปลัดอำเภอภูหลวงเป็นประธานเปิดงาน
    โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน ที่อยู่ภายใต้โครงการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ  (องค์การมหาชน) สภพ. (เบโด้) ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนได้นำทรัพยากรชีวภาพ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นยังคงอยู่ไปถึงลูกถึงหลาน ทรัพยากรชีวภาพที่มีความโดเด่นคือการปลูกฝ้ายอินทรีย์ นำมาทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกมากมายที่นำมาจำหน่ายที่ตลาดปันรักษ์ขุนเลย ทุกวันอาทิตย์ และยังช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนหมุนเวียนอีกด้วย