องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ทุ่งสีชมพู ดอกนางพญาเสือโคร่งภูลมโล

1673327880
ขนาดตัวอักษร

 

 

นางพญาเสือโคร่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์Prunus cerasoides)  เป็นพืชดอกในสกุล Prunus จะออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ สามารถพบทั่วไปบนภูเขาตั้งแต่ความสูง 1,200-2,400เมตรจากระดับน้ำทะเล ดอกนางพญาเสือโคร่งถูกนิยมเรียกว่า "ซากุระเมืองไทย" เพราะมีลักษณะคล้ายซากุระในประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นคนละชนิดกันก็ตาม

 

ต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ลักษณะรูปรีแบบไข่ หรือไข่กลับ ออกสลับกัน ใบมีความกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ขอบจักปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ใบร่วงง่าย ดอก สีขาว ชมพู หรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ผล รูปไข่หรือกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ระยะเวลาออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะทิ้งใบก่อนออกดอก

 

 

 

 

ภูลมโล    ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,664 เมตร เป็นหุบเขาที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งกว่า 100,000 ต้น ในพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่

 

 

 

 

 

 

สำหรับใครที่ติดตามสถานการณ์การบานของดอกนางพญาเสือโคร่ง เพื่อวางแผนการท่องเที่ยวชมดอกไม้นางพญาเสือโคร่ง สามารถติดตามข่าวสารของชุมชนการท่องเที่ยวได้ที่ Facebook : ภูลมโล,ซากุระเมืองไทย,นางพญาเสือโคร่ง,กกสะทอน 

 โดยจะมีระยะเวลาคร่าวๆ ของแต่ละปี ดังนี้ 

  • เดือนตุลาคม ต้นนางพญาเสือโคร่งจะเข้าสู่การผลัดใบทิ้ง
  • เดือนพฤศจิกายน ต้นนางพญาเสือโคร่งจะผลัดใบทิ้งมากขึ้น และเริ่มมีปุ่มดอกให้ได้เห็น
  • เดือนธันวาคม ต้นนางพญาเสือโคร่งผลัดใบทิ้งเกือบหมด และดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มมีดอกในบางแปลงช่วงปลายเดือนธันวาคม
  • เดือนมกราคม เริ่มมีดอกนางพญาเสือโคร่งมากขึ้น ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะบานสวยสะพรั่งทั้งหุบเขา
  • เดือนกุมภาพันธ์ ยังคงมีดอกให้ชมจนถึงกลาง ๆ เดือน

อย่างไรก็ตาม การบานของดอกนางพญาเสือโคร่งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ต้องเป็นอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ไม่มีอากาศอบอุ่นมาแทรก แล้วดอกนางพญาเสือโคร่งก็จะบานไปตามธรรมชาติ