องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน

1671378060
ขนาดตัวอักษร

    วันที่ 17 ธันวาคม 2565 อพท.5 จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน ( CBT Market Development) ภายใต้แนวคิด วิถีวัฒนธรรมสู่ธรรมชาติ : Culture way to natural ณ ลานวัฒนธรรมตำบลเชียงคาน โดยมีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอําเภอเชียงคาน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจภาคการค้า นักท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว และเครือข่ายสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง จากแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
    ภายในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ "สร้างชุมชนท่องเที่ยวสู่วิถีการตลาดอย่างยั่งยืน" มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นถิ่น และแพ็คเก็จกิจกรรมท่องเที่ยวของเครือข่ายชุมชนในจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย ตลอดจนกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว จำนวน 10 รายและชุมชนที่มาออกบูธ จำนวน 10 ชุมชน โดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนและเกิดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่อไป